Αγαπητέ Συνάδελφε,

Η Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος προγραμματίζει σειρά επιστημονικών συναντήσεων με παρουσιάσεις σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης. Επιδίωξη μας είναι να υπάρχει η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή ομιλητών από όλη τη Βόρεια Ελλάδα τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από τα νοσοκομεία.

Η πρώτη επιστημονική συνεδρία της Ουρολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος για το 2018 θα πραγματοποιηθεί με επιστροφή στη φυσική έδρα της. Τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη είναι όλοι καλεσμένοι. Δοθείσης της ευκαιρίας θα ανταλλάξουμε όχι μόνο απόψεις επί του επιστημονικού προγράμματος, αλλά και ευχές για το νέο έτος.