Σάββατο, 02 Μαρτίου 2019 11:52

WORKSHOP / DRY-LAB (2.03.2019)

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το δεύτερο workshop εκπαίδευσης στη βασική λαπαροσκοπική χειρουργική (BLP) με τη χρήση προσομοιωτών στα γραφεία της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος .

Το workshop / dry-Lab, πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών κ. Βασίλειου Κακαμούκα (Χειρουργού - Ουρολόγου, Επιστημονικού Συνεργάτη Β΄ Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου») και κ. Νικόλαου Κολιάκου (Ουρολόγου,  Πανεπιστημιακού Υπότροφου, Β' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου») με την ευγενική υποστήριξη των Εταιρειων MAVROGENIS και MEDTRONIC.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

/drylabmarch2019/drylabmarch2019/drylabmarch2019/drylabmarch2019/drylabmarch2019/drylabmarch2019