Η Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, αποδεικνύοντας τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό της χαρακτήρα και υποστηρίζοντας την συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην Ουρολογία, προσέφερε την ευκαιρία στους συναδέλφους Ουρολόγους κύριο Ευάγγελο Πούλιο και κύριο Βασίλειο Καλύβα να συμμετάσχουν στις εργασίες του Ουρολογικού τμήματος του NHS FIFE (Queen Margaret και Victoria Hospitals ) στο Εδιμβούργο. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία από τις 12 Μαΐου έως και τις 18 Μαΐου να επισκεφτούν χειρουργεία, τακτικά, να εξασκηθούν σε εξομοιωτές καθώς και να περιηγηθούν στην πόλη.

Αναρτήθηκε το οπτικοακουστικό υλικό της 4ης Επιστημονικής Συνεδρίασης της ΟΥ.Ε.Β.Ε "Ηθική και ιατρικό marketing", που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας.