Η Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος προσκαλεί τα τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη της, σε εκδήλωση για τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Αναρτήθηκε το οπτικοακουστικό υλικό της 1ης Επιστημονικής Συνεδρίας 2024 της ΟΥ.Ε.Β.Ε. με τίτλο  "Ανασκόπηση του ΕΑU 2024", που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας.