Πρόεδρος :
  Χαράλαμπος Αηδονόπουλος
Αντιπρόεδρος:
  Ιωάννης Βακαλόπουλος
Γραμματέας:
  Πέτρος Σουντουλίδης
Ταμίας:
  Αναστάσιος Αναστασιάδης
Μέλη:
  Γεώργιος Δημητριάδης            
 
  Βάιος Μυτιλέκας