1966 - 1968 Β. ΜΑΛΑΜΙΤΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
1969 - 1970 Δ. ΒΟΥΡΟΣ
1971 - 1972 Γ. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ
1973 - 1974 Γ. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ
1995 - 1976 Ι. ΓΑΓΑΝΑΚΗΣ
1977 - 1978 Ι. ΦΙΣΤΑΣ
1979 - 1980 Α. ΚΑΡΕΛΟΣ
1981 - 1982 Γ. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ
1983 - 1984 Ι. ΓΑΓΑΝΑΚΗΣ
1985 - 1986 Ι. ΒΑΚΑΛΙΚΟΣ
1987 - 1988 Κ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

1989 - 1990 Γ. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ
1991 – 1992 Α. ΚΑΛΙΝΔΕΡΗΣ

1993 – 1994 Α. ΚΑΛΙΝΔΕΡΗΣ
1995 - 1996 Κ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
1997 - 1998 Δ. ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
1999 - 2000 Β. ΡΩΜΠΗΣ
2001 - 2002 Δ. ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
2003 - 2004 Ι. ΒΑΚΑΛΙΚΟΣ
2005 - 2006 Β. ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΥΡΕΒΕ
2007 - 2008 Ι. ΒΑΚΑΛΙΚΟΣ
2009 - 2010 Δ. ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
2011- 2012 Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
2013- 2014 Χ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
2014- 2015 Χ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
2015- 2016 Χ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
2016- 2017 Χ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
2017- 2019 I. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
2019- 2021 Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ