Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017, στο ELECTRA HOTEL PALACE στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί Νοσηλευτική Νεφρολογική Ημερίδα στα πλαίσια της 3ης Επιστημονικής Διημερίδας Νεφρολογικού Τμήματος Γ.Ν.Θ Παπαγεωργίοου .

Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με το Γραφείο Οργάνωσης

Το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017, στο MAKEDONIA PALACE στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί νοσηλευτική ημερίδα με θέμα "Επικοινωνία και διαχείριση κρίσεων στο χώρο της υγείας"

Η ημερίδα μοριοδοτείται από την Ε.Ν.Ε. με 3 μόρια συνεχιζόμενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης
Στα πλαίσια της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί Κλινικό φροντιστήριο: Προσαρμογή των νοσηλευτών στο στρες
(Περιορισμένος αριθμός θέσεων)

Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με το Γραφείο Οργάνωσης