Την Τετάρτη 15 Mαρτίου 2023 η Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος διοργανώνει την 2η επιστημονική συνεδρία 2023 με τίτλο «Σύγχρονα θέματα Ουρολογίας» στη φυσική της έδρα Οδυσσέως 13 στο Βαρδάρη.

Η Ουρολογική Εταιρία Βορείου Ελλάδος διοργανώνει Διαδικτυακή Επιστημονική Συνεδρία με τίτλο «Χρήσιμοι ενδοκρινολογικοί χειρισμοί στην καθημερινή ουρολογική πράξη».