Αγαπητοί συνάδελφοι αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για την Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος να συνεργασθεί με την Κυπριακή Ουρολογική Εταιρεία