Η Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος αποτελεί έναν ανεξάρτητο, θεσμικό φορέα που στόχο έχει τη συλλογική εκπροσώπηση των Ουρολόγων που εργάζονται στις περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης. Οι δραστηριότητες της ΟΥ.Ε.B.E. είναι πολύπλευρες και κυρίως επικεντρώνονται στη διαρκή αναβάθμιση του ρόλου της ιατρικής ειδικότητας της Ουρολογίας στη Βόρεια Ελλάδα, τη βελτίωση της Ουρολογικής φροντίδας που παρέχεται στον πολίτη, τη δια βίου επιστημονική κατάρτιση των Ουρολόγων, καθώς και τη δια βίου συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ειδικών ιατρών στα πλαίσια των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων.

Η ΟΥ.Ε.B.E. για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της συνεργάζεται αρμονικά με θεσμικούς φορείς της Πολιτείας σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, αλλά και με τους υπόλοιπους φορείς έκφρασης και εκπροσώπησης των Ουρολόγων της Χώρας μας, όπως η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (Ε.Ο.Ε www.huanet.gr) και η Επαγγελματική Ένωση Ουρολόγων Ελλάδος. Στόχος της Εταιρείας είναι η δραστηριοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων μελών και ιδιαίτερα νέων Ουρολόγων στις εκδηλώσεις της Εταιρείας και προς το σκοπό αυτό ενθαρρύνουμε κάθε πρωτοβουλία και πρόταση σχετικά με τη διοργάνωση εκδηλώσεων-ομιλιών-ημερίδων υπό την αιγίδα της ΟΥΕΒΕ Οι προτάσεις θα πρέπει να κατατίθενται εγγράφως στο Δ.Σ της Εταιρείας σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την προγραμματισμένη εκδήλωση.