Στα πλαίσια του 12ου Ουρολογικού Συνεδρίου Βορείου Ελλάδος το οποίο διοργανώνει η Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος και θα πραγματοποιηθεί από 8 έως 10 Νοέμβριου 2019,

Στα πλαίσια του 11ου Μακεδονικού Ουρολογικού Συμποσίου το οποίο διοργανώνει η Ουρολογική Εταιρεία Βορ. Ελλάδος και θα πραγματοποιηθεί από 2 έως 5 Νοέμβριου 2017, στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace της Θεσσαλονίκης, σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των περιλήψεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων η 10η Οκτωβρίου 2017