Το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017, στο MAKEDONIA PALACE στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί νοσηλευτική ημερίδα με θέμα "Επικοινωνία και διαχείριση κρίσεων στο χώρο της υγείας"

Η ημερίδα μοριοδοτείται από την Ε.Ν.Ε. με 3 μόρια συνεχιζόμενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης
Στα πλαίσια της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί Κλινικό φροντιστήριο: Προσαρμογή των νοσηλευτών στο στρες
(Περιορισμένος αριθμός θέσεων)

Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με το Γραφείο Οργάνωσης

Το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017, στο GRAND HOTEL PALACE στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα στα πλαίσια του 11ου Μακεδονικού Ουρολογικού Συμποσίου διοργανώνει ημερίδα νοσηλευτών ουρολογίας με θέμα την Ακράτεια Ούρων.

Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με το Γραφείο Οργάνωσης