Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2022 10:10

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΥΕΒΕ 2022-2024

Το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022, στα πλαίσια του 13ου Ουρολογικού Συνεδρίου Βορείου Ελλάδος, διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες,

για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής Επιτροπής στην Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (ΟΥΕΒΕ).

Μετά τη λήξη των αρχαιρεσιών τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Βακαλόπουλος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Καλογεράς Νικόλαος
Γενικός Γραμματέας: Αναστασιάδης Αναστάσιος
Ταμίας: Δημητριάδης Γεώργιος
Μέλος: Δημητριάδης Φώτιος
Μέλος: Μπανιώτης Παναγιώτης
Μέλος: Τσιόγγα Αικατερίνη  

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Βακαλόπουλος   
Ο Γενικός Γραμματέας
Ανστάσιος Αναστασιάδης