Προκήρυξη Έμμισθου Επιστημονικού Συνεργάτη πλήρους απασχόλησης- Β' Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ

Η Μονάδα Νευροουρολογίας, Ουροδυναμικής και Γυναικολογικής Ουρολογίας της Β΄ Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., προκηρύσσει την ακόλουθη θέση έμμισθου επιστημονικού συνεργάτη.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Ουρολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Σερρών

Το Ουρολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Σερρών ζητεί Ουρολόγους σε θέσεις Ιατρών για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Ουρολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Βέροιας

Το Ουρολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Βέροιας ζητεί Ουρολόγους σε θέσεις Ιατρών για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επικουρικό ιατρό ουρολόγο (Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής – Πολύγυρος)

Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής – Πολύγυρος ζητεί Ουρολόγους σε θέσεις Επικουρικών Ιατρών για την κάλυψη των αναγκών της Ουρολογικής Κλινικής.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επικουρικό ιατρό ουρολόγο (Μποδοσάκειο Νοσοκομείο)

Το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο προτίθεται να προσλάβει άμεσα ιατρό ουρολόγο με το καθεστώς του επικουρικού ιατρού.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επικουρικό ιατρό ουρολόγο

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας προτίθεται να προσλάβει άμεσα ιατρό ουρολόγο με το καθεστώς του επικουρικού ιατρού και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση ένταξης στη σχετική λίστα της 4ης ΥΠΕ.

Προκήρυξη θέσης Επιστημονικού Υπότροφου ΣΤΗ Β΄ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ. με δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

Η Β' Ουρολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης), προκηρύσσει την ακόλουθη θέση υποτροφίας: Επιστημονικός υπότροφος στη Μονάδα Νευροουρολογίας, Ουροδυναμικής και Γυναικολογικής Ουρολογίας της Β' Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις εργασίες του Ουρολογικού τμήματος του NHS FIFE (Queen Margaret and Victoria Hospitals)

Στα πλαίσια της προσήλωσης μας στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην Ουρολογία, η Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πρόσκληση ενδιαφέροντος

Θέση εργασίας: Γραμματεία ΟΥ.Ε.Β.Ε.

1. Γενικό Πλαίσιο

Λειτουργεί υποστηρικτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΟΥ.Ε.Β.Ε.), συνεργάζεται άμεσα με τον ειδικό γραμματέα της εταιρείας Πάρη Παπαϊωάννου και είναι υπεύθυνος/η για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας
Είναι ιεραρχικά υπόλογος/η στον Γενικό Γραμματέα και τον υπεύθυνο επικοινωνίας της εταιρείας ..

Θέση Επικουρικού Ουρολόγου (Γενικό Νοσοκομείο Σερρών)

Η Ουρολογική Κλινική του Νοσοκομείου Σερρών έχει προκηρύξει η θέση επικουρικού ουρολόγου, επίσης υπάρχου τρεις θέσεις ειδικευομένων κενές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο προσωπικού στο τηλ:2321094782 ή στην Ουρολογική Κλινική Τηλ:2321094343 η 2321094340.