5η επιστημονική συνεδρία 2023 με τίτλο «Καρκίνος της ουροδόχου κύστεως. Αντιμετώπιση το 2023»

Την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 η Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος διοργανώνει την 5η επιστημονική συνεδρία 2023 με τίτλο «Καρκίνος της ουροδόχου κύστεως. Αντιμετώπιση το 2023» στη φυσική της έδρα Οδυσσέως 13 στο Βαρδάρη.

Παρουσιάσεις "Βασική Ενδοουρολογία" // 31.ΜΑΪΟΥ.2023

Αναρτήθηκε το οπτικοακουστικό υλικό της 4ης Επιστημονικής Συνεδρίας 2023 της ΟΥ.Ε.Β.Ε. με τίτλο  "Βασική Ενδοουρολογία", που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας.<

4η επιστημονική συνεδρία 2023 με τίτλο «Βασική Ενδοουρολογία»

Την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 η Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος διοργανώνει την 4η επιστημονική συνεδρία 2023 με τίτλο «Βασική Ενδοουρολογία» στη φυσική της έδρα Οδυσσέως 13 στο Βαρδάρη.

Παρουσιάσεις "Λοιμώξεις ουροποιητικού" // 26.ΑΠΡΙΛΙΟΥ.2023

Αναρτήθηκε το οπτικοακουστικό υλικό της 3ης Επιστημονικής Συνεδρίας 2023 της ΟΥ.Ε.Β.Ε με τίτλο  "Λοιμώξεις ουροποιητικού", που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας.

Παρουσιάσεις "Σύγχρονα θέματα Ουρολογίας" // 15.ΜΑΡΤΙΟΥ.2023

Αναρτήθηκε το οπτικοακουστικό υλικό της 2ης Επιστημονικής Συνεδρίας 2023 της ΟΥ.Ε.Β.Ε με τίτλο  "Σύγχρονα θέματα Ουρολογίας", που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας.

2η επιστημονική συνεδρία 2023 με τίτλο «Σύγχρονα θέματα Ουρολογίας»

Την Τετάρτη 15 Mαρτίου 2023 η Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος διοργανώνει την 2η επιστημονική συνεδρία 2023 με τίτλο «Σύγχρονα θέματα Ουρολογίας» στη φυσική της έδρα Οδυσσέως 13 στο Βαρδάρη.

3η επιστημονική συνεδρία 2023 με τίτλο «Λοιμώξεις ουροποιητικού»

Την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 η Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος διοργανώνει την 3η επιστημονική συνεδρία 2023 με τίτλο «Λοιμώξεις ουροποιητικού» στη φυσική της έδρα Οδυσσέως 13 στο Βαρδάρη.

Παρουσίαση "Εισαγωγή στην Ιατρική Στατιστική B" // 18.ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ.2023

Αναρτήθηκε το οπτικοακουστικό υλικό της 1ης Επιστημονικής Συνεδρίας 2023 της ΟΥ.Ε.Β.Ε με τίτλο  "Εισαγωγή στην Ιατρική Στατιστική B", που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας.

1η Επιστημονική Συνεδρία 2023 «Εισαγωγή στην Ιατρική Στατιστική B'»

Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 η Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος διοργανώνει την 1η επιστημονική συνεδρία 2023 με τίτλο «Εισαγωγή στην Ιατρική Στατιστική B΄» στη φυσική της έδρα Οδυσσέως 13 στο Βαρδάρη.

Παρουσίαση "Εισαγωγή στην Ιατρική Στατιστική Α" // 14.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.2022

Αναρτήθηκε το οπτικοακουστικό υλικό της 2ης Επιστημονικής Συνεδρίας 2022 της ΟΥ.Ε.Β.Ε με τίτλο  "Εισαγωγή στην Ιατρική Στατιστική Α", που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας.