Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024 08:31

Επιστημονική Εκδήλωση "Η Μείωση της Βλαβης από το κάπνισμα ως πολιτική Δημόσιας Υγείας" // Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024

Η Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος προσκαλεί τα τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη της, σε εκδήλωση για τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 και ώρα 20.30 στο Electra Palace.  Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.