Η Μονάδα Νευροουρολογίας, Ουροδυναμικής και Γυναικολογικής Ουρολογίας της Β΄ Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., προκηρύσσει την ακόλουθη θέση έμμισθου επιστημονικού συνεργάτη.

Αναρτήθηκε το οπτικοακουστικό υλικό της 3ης Επιστημονικής Συνεδρίας 2023 της ΟΥ.Ε.Β.Ε με τίτλο  "Λοιμώξεις ουροποιητικού", που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας.