Αγαπητές/οί Κυρίες/ιοι Συνάδελφοι,
Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία προκηρύσσει και για το έτος 2022 την Υποτροφία “Απόστολος Δεληβελιώτης

Αναρτήθηκε τo Τελικό Πρόγραμμα του 13ου Ουρολογικού Συνεδρίου Βορείου Ελλάδος