Το Σάββατο 09 Μαρτίου 2024, στα πλαίσια του 14ου Ουρολογικού Συνεδρίου Βορείου Ελλάδος, διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες,