Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε την επανάληψη και για το 2022, των Μετεκπαιδευτικών Σεμιναρίων Hands on Training στην Ρομποτική Χειρουργική και στην Fusion Βιοψία Προστάτη!

Το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022, στα πλαίσια του 13ου Ουρολογικού Συνεδρίου Βορείου Ελλάδος, διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες,