Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 η Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος διοργανώνει την 2η επιστημονική συνεδρία 2022 με τίτλο «Εισαγωγή στην Ιατρική Στατιστική Α΄» στη φυσική της έδρα Οδυσσέως 13 στο Βαρδάρη.

Την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 η Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος ανέλαβε την επιστημονική επιμέλεια του webinar –μετεκπαιδευτικού μαθήματος Νοεμβρίου 2022 της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας με θέμα «Θέματα αιχμής στον καρκίνο του προστάτη». Η συνεδρία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω live streaming από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.