Η πρώτη επιστημονική συνεδρία της Ουρολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος για το 2022 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 στη φυσική έδρα της.

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,

Η Επιστημονική Συνάντηση UROtech22 (https://urotech.uroweb.org/) θα λάβει χώρα στις 26-28 Μαΐου 2022 στην Κωνσταντινούπολη και σηματοδοτεί τη συνεργασία τριών Τμημάτων της European Association of Urology (EAU).