Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 η Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος διοργανώνει την 1η επιστημονική συνεδρία 2023 με τίτλο «Εισαγωγή στην Ιατρική Στατιστική B΄» στη φυσική της έδρα Οδυσσέως 13 στο Βαρδάρη.

Αναρτήθηκε το οπτικοακουστικό υλικό της 2ης Επιστημονικής Συνεδρίας 2022 της ΟΥ.Ε.Β.Ε με τίτλο  "Εισαγωγή στην Ιατρική Στατιστική Α", που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας.