Την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 η Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος διοργανώνει την 3η επιστημονική συνεδρία 2023 με τίτλο «Λοιμώξεις ουροποιητικού» στη φυσική της έδρα Οδυσσέως 13 στο Βαρδάρη.

Αναρτήθηκε το οπτικοακουστικό υλικό της 1ης Επιστημονικής Συνεδρίας 2023 της ΟΥ.Ε.Β.Ε με τίτλο  "Εισαγωγή στην Ιατρική Στατιστική B", που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας.