Το Ουρολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Σερρών ζητεί Ουρολόγους σε θέσεις Ιατρών για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος.

Το Ουρολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Βέροιας ζητεί Ουρολόγους σε θέσεις Ιατρών για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος.