Τετάρτη, 09 Νοεμβρίου 2022 13:16

Επιστημονική Συνεδρία «Θέματα αιχμής στον καρκίνο του προστάτη» // Τετάρτη 16.11.2022 και ώρα 19.00

Αγαπητές/οι κυρίες/οι

Η Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος οργανώνει επιστημονική συνεδρία στα πλαίσια του Webinar Νοεμβρίου της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας την Τετάρτη 16.11.2022 και ώρα 19.00 και με θέμα «Θέματα αιχμής στον καρκίνο του προστάτη». Η συνεδρία θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Ο.Ε.

Το επιστημονικό πρόγραμμα έχει ως εξής
 

Προεδρείο: Δημητριάδης Γεώργιος | Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ., Διευθυντής Α’  Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.,Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Βακαλόπουλος Ιωάννης | Καθηγητής Ουρολογίας -Ανδρολογίας Α.Π.Θ., Α’ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» – Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΥ.Ε.Β.Ε.- Πρόεδρος Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας
19:00- 21:00 - Ενεργός παρακολούθηση για το CaP: διεθνείς οδηγίες και πρόσφατες αλλαγές
  Τσακαλδήμης Γεώργιος | Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Δ.Π.Θ. Ουρολογική Κλινική Δ.Π.Θ., Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
  - Πρέπει οι Ουρολόγοι να μπορούν να «διαβάσουν» την MRI προστάτη;
  Καμπάνταης Σπυρίδων|Χειρούργος Ουρολόγος- Ανδρολόγος
  -Ανοιχτό χειρουργείο στο CaP (Αντιπαράθεση)
  Υπέρ -Μουρτζίλας Ευάγγελος|Επιμελητής Α’, Ουρολογική Κλινική,Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
  -Κατά -Δημόπουλος Παναγιώτης|Χειρούργος Ουρολόγος- Ανδρολόγος
  Συστηματική θεραπεία και επιλογές τοπικής θεραπείας στην ολιγομεταστατική νόσο
  -ΚαλογεράςΝικόλαος|Επιμελητής Α’, Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ.«Ο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
  Συζήτηση