14 Ουρολογικό Συνέδριο Βορείου Ελλάδος

Ημερολόγιο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ημερομηνία
08.03.2024 - 10.03.2024
Συγγραφέας
ΟΥ.Ε.Β.Ε.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ