Διημερίδα "Διαχείριση Ουρολογικών Προβλημάτων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας"

Ημερολόγιο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ημερομηνία
02.10.2020 - 03.10.2020
Συγγραφέας
ΟΥ.Ε.Β.Ε.

Περιγραφή